Rodinné Centrum Beruška Strakonice

DŮLEŽITÉ
RC Beruška - O nás - Výroční zprávy - Výroční zpráva 2005

 Neustále doplňujeme oblečení a hračky do bazárku! Přijďte levně nakoupit!

 Nestíháte děti vyzvednout ve škole nebo doprovodit na kroužek? Zajišťujeme hlídání a doprovod ZDARMA po celý školní rok.

 

 Velmi si vážíme jakékoliv podpory Berušky

 číslo účtu: 2500571570/2010

  

 

AKTUÁLNÍ AKCE

Projekt ZAMĚSTNANÍ RODIČE, SPOKOJENÉ DĚTI 1.6.2018 Přijímáme přihlášky na doprovod dětí 1. stupně ZŠ zdarma ze školy, na kroužky a do klubu Berušky (otevřen po-pá 12:00 - 18:30 hod.... více

KONTAKT

Tel.: 773 165 696
Mail: info@rcberuska.cz
FB: F Najdete nás na Facebooku
více

PODPORUJÍ NÁS

Jihočeský kraj Evropská unie STARZ Město Strakonice Rossmann Terramitica síť MC Raiffeisenbank STYRAX, a.s.

Výroční zpráva 2005

Občanské sdružení Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice

Sídlo: Arch. Dubského 976, 386 01 Strakonice
Adresa MC: Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
IČO: 270 061 07 č.ú.: 198 276 407/0300

Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem.
(anglické přísloví)

Občanské sdružení Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice provozuje mateřské centrum, neziskové zařízení pro vzájemné setkávání a aktivní trávení volného času maminek na mateřské dovolené a jejich dětí, ale i dalších členů rodiny. Vytváří prostor pro komunikaci, výměnu zkušeností, hru dětí, vzdělávání, kulturu a svépomocné služby, čímž napomáhá maminkám vypořádávat se se zátěží a problémy, které celodenní péče o malé děti přináší, jako jsou společenská izolace, nedostatek žádoucích podnětů a pocity frustrace ze ztráty odbornosti během let mateřské dovolené. Cílem sdružení je posilovat rodinné vztahy, význam rodičovské výchovy, získávat a předávat členům a příznivcům poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, obohatit děti o nové kamarády. Mateřské centrum Beruška Strakonice je jediným zařízením tohoto druhu ve městě. Členskou základnu tvořilo k 31. 12. 2005 32 maminek, 1 babička a 1 tatínek. Mateřské centrum mimo to navštěvuje několik desítek rodičů s dětmi, kteří nejsou registrovanými členy - členství není podmínkou pro vstup do centra. Od 1. září do 22. prosince 2005 zaznamenalo centrum 1674 návštěvy, z toho 741 maminek, 910 dětí, 16 tatínků a 7 babiček. Údaje byly zjišťovány pouze během dopoledního provozu a kroužku Angličtina pro nejmenší. Občanské sdružení Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice je členem Sítě mateřských center České republiky.

Výsledek hospodaření

Příjmy: 33.229,80
Výdaje:
21.544,00
--------------------------------------------
Celkem:
11.685,80 Kč


Děkujeme všem, kteří nás v roce 2005 podpořili:

 • Městskému úřadu ve Strakonicích - za finanční částku 10000,--Kč - 4000,--Kč na úhradu nákladů na energie za období od září do prosince 2005 a 6000,--Kč za úhradu koberce pro mateřské centrum
 • Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické - za bezplatné poskytnutí prostor pro mateřské centrum
 • Společnosti Teplárna Strakonice, a.s. - za finanční částku 3000,--Kč na úhradu výtvarných a hudebních potřeb pro mateřské centrum
 • MIVA Vacov - výrobní družstvo - výroba dřevěných hraček - za dřevěné hračky pro MC
 • p. Jiřímu Rohovi - za dar ve výši 2000,-- Kč - příspěvek na pořízení kuchyňky
 • pí. Evě Kohoutové Mokré, Kočárky a kojenecké zboží - za věcné dary - elektron. Autíčko Chicco a panenku
 • slečně Petře Pikálkové - dealerce fy Dadák, Milka, Tang - za poskytnutí společenských her, omalovánek a množství dalších reklamních předmětů; za čokolády a sušenky pro děti na den s Mikulášem
 • Delta Pekárnám a Cukrárně Strakonice - za poskytnutí občerstvení na slavnostní otevření mateřského centra a na den s Mikulášem
 • Lékárně U Zeleného Orla, v Lidické ul. - za poskytnutí lékárničky
 • panu Vojtěchu Chládkovi - finančnímu poradci Hypo stavební spořitelny za poskytnutí míčů a balónků
 • fy K FOTO - ing. Václav Kokrda - za poskytnutí cen do fotosoutěže
 • fy PERRI CRISPS s.r.o. Třemešná - za poskytnutí brambůrků na den s Mikulášem

Zvláštní poděkování patří:
o.s. Ratejna - za výbornou spolupráci s mateřským centrem,
Sboru Gymnázia Strakonice,
Prácheňskému souboru písní a tanců a
Sboru SPgŠ za podporu při benefičním adventním koncertu

a všem maminkám, které se aktivně podílejí na zajištění provozu a programu MC Akce mimo pravidelný program

Září

1. září 2005 zahájen provoz mateřského centra
5. září zahájení činnosti pravidelných programů
15. září účast na Běhu Terryho Foxe

Říjen

5. října přednáška Miroslava Trobla Cestou sebepoznání
6. října slavnostní zahájení činnosti s ukázkami pravidelných kroužků a soutěžemi pro děti za účasti představitelů města Strakonice, médií, hostů z řad sponzorů a pracovníků kultury
12. října výlet do Volyně
18. října vizážistický kurz Štěpánky Halamové DiS. Čarování s barvičkami

Listopad

4. listopadu přednáška Veroniky Troblové Feng-šuej pro každého aneb jak si vylepšit svůj život
9. listopadu Odpoledne stolních her - čas věnovaný hraní pro celou rodinu (od 3 do 100 let)
16. a 17. listopadu prezentace mateřského centra během Férových dnů pořádaných FS ČCE
17. listopadu dopoledne ve spolupráci s o.s. Ratejna výroba papírových draků - akce hlavně pro děti a tatínky
17. listopadu odpoledne Pouštění draka za humny se soutěží o nejkrásnějšího a nejvytrvalejšího draka
22. listopadu přednáška Štěpánky Halamové DiS. Aby záda nebolela spojená s ukázkami cvičení a masáží
26. listopadu Sobota pro babičky a dědečky - pohodové sobotní dopoledne pro naše prarodiče s ukázkami činnosti pravidelných kroužků, vyráběním lucerniček, hraním a pohoštěním
27. listopadu společná účast na zahájení adventu pořádaného Městem Strakonice s našimi vlastnoručně vyrobenými lampičkami

v měsíci listopadu byla vyhlášena fotosoutěž na téma Dětství a mateřství (vyhodnocena v lednu 2006, nejhezčí fotografie byly vystaveny v centru do února 2006; celkem bylo hodnoceno 38 soutěžních fotek)

účast zástupkyň MC na regionálním setkání mateřských center v Písku

Prosinec

5. prosince Mikulášská besídka - mikulášsky laděný pravidelný program Hraníčko, návštěva a nadílka Mikuláše, hry a pohoštění

účast zástupkyň centra na semináři pořádaném Sítí MC ČR Jak začít a jak pokračovat

10. prosince Benefiční adventní koncert pro Mateřské centrum Beruška konaný za podpory nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek koncertu (který činil 4 097 Kč), jež bude věnován na pořízení boileru a vybudování malé kuchyňky v místech dosavadní chodbičky

společná návštěva divadelního zpracování vánočního příběhu v Mateřské škole Hvězdička

21. prosince Vánoční besídka pro pravidelné návštěvnice s výrobou vánočních svícnů z ovoce, zpíváním, vánočními zvyky, nadílkou od Ježíška a pohoštěním
21. prosince návštěva v domově důchodců v Lidické ulici spojená s vánočním představením (koledy a básničky) a předáním dárečků vyráběných ve výtvarném kroužku
22. prosince zdobení vánočního stromečku pro zvířátka a ptáčky na Podskalí

podpora charitativní akce na pomoc potřebným na Slovensku - na žádost "beruščí" babičky paní Hoblové.

Hospodaření v roce 2005

Příjmy:

členské příspěvky (34členů po 250kč) 8500,--

dobrovolné příspěvky na provoz od návštěvníků pravidelných programů 4300,--

dobrovolné příspěvky na provoz od návštěvníků mimořádných akcí (včetně slavnostního zahájení a adventního koncertu) 5421,--

příspěvek z rozpočtu Města Strakonice na zálohy na energie a koberec 10000,--

dar od p. Jiřího Roha 2000,--

odměna za poskytnutí reklamy od společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 3000,--

úrok 8,80

celkem 33229,80

Výdaje:

zálohy na energie 4000,--

koberec 6183,--

police-knihovna 799,--

vysavač 3100,--

cash box 499,--

úklidové náčiní 144,--

prolézací tunel 500,--

hudební nástroje 954,--

bedny na hračky, krabičky 842,--

kabel k počítači 160,--

provozní náklady (kancelářské potřeby, kopírování, čistící prostředky, poštovné,ověřování listin, razítko, hygienické potřeby, zajištění slavnostního zahájení a adventního koncertu) 2997,90

výtvarné potřeby 1276,--

poplatky za vedení účtu 54,--

potraviny 35,10

celkem 21544,--

Představenstvo

Mgr. Pavlína Trajerová - předsedkyně sdružení
Bc. Šárka Nováčková - místopředsedkyně sdružení
Mgr. Zdenka Dideková - hospodářka
Štěpánka Halamová DiS.
Jana Rohová

Otevírací doba

Mateřské centrum je otevřeno každý všední den od 9.00 do 11.30. V měsících září a říjnu byla otevírací doba prodloužena do 12.00. Dále je mateřské centrum v provozu během odpoledních a večerních kroužků a mimořádných akcí dle měsíčních programů.

Pravidelný program

Pondělí

9.30 Hraníčko hudebně pohybové pásmo pro děti od 1,5 do 3 let (Mgr. Pavlína Trajerová)
15.30 Angličtina pro nejmenší pro děti od 3,5 do 7 let (Jana Rohová)

Úterý

9.30 Výtvarný program pro děti Jana Rohová

Středa

(od října) 9.30 Zábavičky pro dětičky zábavné hry pro děti od 1,5 do 3let - s obyčejnými věcmi neobyčejným způsobem, zpívání, kreslení (Mgr. Radka Drnková)
(od října) 16.30 Orientální břišní tanec pro všechny ženy bez rodílu věku

Čtvrtek

(od poloviny listopadu) 9.30 Cvičení pro maminky s dětmi Štěpánka Halamová, dis.
15.30 Barvínek povídání a výtvarničení pro děti od 3,5 let - Eva Tkadlečková
20.00 (Ne)šikovné ruce výtvarničení pro maminky - Eva Tkadlečková

Pátek

10.00 schůzka maminek aktivně pracujících pro mc od prosince Při mateřském centru funguje sociální poradna (Bc. Šárka Nováčková).
Kontakty: www.mcberuska.wz.cz
Adresa: Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice


Reklama
Časté otázky k fungování centra ČP servis