Rodinné Centrum Beruška Strakonice

DŮLEŽITÉ
RC Beruška - O nás - Výroční zprávy - Výroční zpráva 2006

 Neustále doplňujeme oblečení a hračky do bazárku! Přijďte levně nakoupit!

 Nestíháte děti vyzvednout ve škole nebo doprovodit na kroužek? Zajišťujeme hlídání a doprovod ZDARMA po celý školní rok.

 

 Velmi si vážíme jakékoliv podpory Berušky

 číslo účtu: 2500571570/2010

  

 

AKTUÁLNÍ AKCE

Projekt ZAMĚSTNANÍ RODIČE, SPOKOJENÉ DĚTI 1.6.2018 Přijímáme přihlášky na doprovod dětí 1. stupně ZŠ zdarma ze školy, na kroužky a do klubu Berušky (otevřen po-pá 12:00 - 18:30 hod.... více

KONTAKT

Tel.: 773 165 696
Mail: info@rcberuska.cz
FB: F Najdete nás na Facebooku
více

PODPORUJÍ NÁS

Jihočeský kraj Evropská unie STARZ Město Strakonice Rossmann Terramitica síť MC Raiffeisenbank STYRAX, a.s.

Výroční zpráva 2006

Občanské sdružení Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice

Sídlo a adresa MC: Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
IČO: 270 061 07
č.ú.: 198 276 407/0300

Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem.
(anglické přísloví)


Občanské sdružení Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice provozuje mateřské centrum od 1.9.2005. Jedná se o neziskové zařízení pro vzájemné setkávání a aktivní trávení volného času maminek na mateřské dovolené a jejich dětí, ale i dalších členů rodiny. Vytváří prostor pro komunikaci, výměnu zkušeností, hru dětí, vzdělávání, kulturu a svépomocné služby, čímž napomáhá maminkám vypořádávat se se zátěží a problémy, které celodenní péče o malé děti přináší, jako jsou společenská izolace, nedostatek žádoucích podnětů a pocity frustrace ze ztráty odbornosti během let mateřské dovolené. Cílem sdružení je posilovat rodinné vztahy, význam rodičovské výchovy, získávat a předávat členům a příznivcům poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, obohatit děti o nové kamarády. Mateřské centrum Beruška Strakonice je jediným zařízením tohoto druhu ve městě.

Členskou základnu tvořilo k 31. 12. 2006 celkově 63 členů,z toho 11 nových členů bylo od ledna do srpna 2006 a 52členů od září do prosince 2006. Mateřské centrum mimo to navštěvuje několik desítek rodičů s dětmi, kteří nejsou registrovanými členy - členství není podmínkou pro vstup do centra. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 zaznamenalo centrum celkově 3568 návštěvy, z toho 1756 maminek, 1772 dětí, 19 tatínků a 19 babiček,2 ostatní rodinní příslušníci. Údaje byly zjišťovány pouze během dopoledního provozu a kroužku Angličtina pro nejmenší.

Mateřské centrum zřídilo od 4.6.2006 internetové pracoviště přímo v mateřském centru spolu s fy Attavena České Budějovice. Členové občanského sdružení Přátelé Mateřského centra Beruška Strakonice mají internet zdarma, ostatní 20Kč/1 hod. Přístup k internetu je v době otvíracích hodin mateřského centra, eventuel. i jindy dle domluvy.

Mateřské centrum uspořádalo ZDARMA spolu s fy Attavena o.p.s. České Budějovice počítačový kurz pro 22 maminek na mateřské a rodičovské dovolené. Kurz probíhal od 5.9.2006 do 16.1.2007. Průměrná úspěšnost závěrečného testu v kurzu byla 91%.

Občanské sdružení Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice je členem Sítě mateřských center České republiky.

Výsledek hospodaření

Příjmy: 114903,75Kč
Výdaje: 76676,80Kč
-----------------------------------
Celkem: 38226,95

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2006 podpořili:

 • Městskému úřadu ve Strakonicích - za finanční částku,kterou věnovalo na úhradu nákladů a energií, dále na kopírovací služby, výtvarné potřeby a úhradu popelnice
 • Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické - za bezplatné poskytnutí prostor pro mateřské centrum
 • MUDr. Miladě Hálkové - za finanční částku, kterou přispěla na provoz mateřského centra
 • Měšťanskému pivovaru Strakonice - za finanční dar a možnost vytvoření rekordu v klouzání na klouzačce na Nektar pouti v červnu 2006
 • Jihočeskému kraje a krajskému zastupiteli Ing. Pavlu Pavlovi - za finanční podporu a záštitu nad adventním koncertem MC
 • p. Jiřímu Rohovi - za finanční dar pro MC
 • p. Ondřeji Kubovému - za finanční dar pro MC a výrobu kuchyňky, lavičky a klouzačky pro děti
 • slečně Petře Pikálkové - dealerce fy Dadák, Milka, Tang - za poskytnutí omalovánek a množství dalších reklamních předmětů; za čokolády a sušenky a další sladkosti pro děti na dětský den, narozeniny MC, den s Mikulášem
 • nadaci 02 - za poskytnutí grantu na částečné pořízení kuchyňky a sportovního náčiní pro děti
 • nadaci Divoké Husy - za poskytnutí grantu na částečné pořízení kuchyňky a zavedení teplé vody
 • všem drobným dárcům

Zvláštní poděkování patří:
o.s. Ratejna - za výbornou spolupráci s mateřským centrem,
Sboru Gymnázia Strakonice,
skupině JISTÉM Václava Nováka,
dětem ze základní školy FLČ ,
dětem z mateřského centra a všem, kteří se zúčastnili a podpořili 2. adventní koncert, zvláště pak Ing. Pavlu Pavlovi, který převzal záštitu nad koncertem za Jihočeský kraj

a všem maminkám, které se aktivně podílejí na zajištění provozu a programu MC.

Děkujeme panu Františku Koubovi za podporu,kterou věnuje mateřskému centru a za bezvadné moderování pokusu o vytvoření rekordu v klouzání na klouzačce.

Akce mimo pravidelný program

Leden

6.1. - regionální setkání v Táboře - pro vybrané maminky z MC

11. 1. - návštěva školky aplikující poznatky waldorfské pedagogiky

12.1.- beseda o waldorfském školství s paní učitelkou ze ZŠ Svobodná Písek

27. 1. - přednáška vizážistky a stylistky ing. Andrey Chládkové na téma Barvy v našem životě

V měsíci lednu byly v prostorách mateřského centra vystaveny soutěžní snímky odevzdané do fotosoutěže na téma Dětství a mateřství a vítězové obdržely věcné ceny.

Únor

1.2. - opožděná návštěva Santa Clause v rámci odpolední angličtiny pro děti

8.2. - Výroční členská schůze

15.2. - Dětský karneval - rej masek, soutěže, písničky

dvě brigády na úklid a vytřídění hraček v MC

Březen

15.3. - exkurze u hasičského sboru ve Strakonicích s ukázkou techniky

24.3. - účast na region. setkání mateřských center v ČB

30.3. - výlet vlakem do Českých Budějovic spojený s návštěvou MC Máj, největšího MC v kraji

Duben

4.4. - zdobení kraslic

5.4. Nebojte se myši, mámo! ... a vzdělání už vůbec ne = cca. 45 minutová přednáška o možnostech vzdělávání v práci s PC a o vzdělávání obecně (rekvalifikace, celoživotní vzdělávání, dálkové studium VŠ,...)

11.4. - pletení pomlázek

12.4.- kurz zdobení velikonočních perníčků s Jarkou Kubovou

13.4.- velikonoční besídka

20.4. - jarní besídka v domově důchodců - zpívání a přednášení pro seniory

24.-28.4. - čarodějnický týden v MC završený návštěvou čarodějnic a opékáním špekáčků na zahradě u MC

Květen

4.5. - masáž miminek pod vedením fyzioterapeutky Štěpánky Halamové, DiS. (pravidelně každý první čtvrtek v měsíci)

9.5. - besídka pro maminky ke Dni matek - spojená s výtvarničením

17.5.- přednáška vizážistky a stylistky Ing. Andrey Chládkové na téma Image ženy

19.5. - regionální setkání MC v Březnici - pro vybrané maminky z MC

20.5.- Sobota pro babičky a dědečky - sobotní dopoledne pro všechny prarodiče s vnoučaty s ukázkami z našich programů

22.5. přednáška Ing. Zdeňka Nováčka na téma: Trek kolem Annapuren - vyprávění spojené s promítáním filmu o Nepálu a ochutnávkou čaje

Celý květen probíhala výtvarná soutěž na téma Moje maminka. Nejlepší výtvarná díla byla vystavena v MC a malí malíři odměněni.

Červen

1.6.. - masáž miminek pod vedením fyzioterapeutky Štěpánky Halamové, DiS.

2.6.- dětský den v Berušce - hry, soutěže, zahrada, malování na chodník a jiné zábavy pro děti. Naše 1.oslava mezinárodního dne dětí.

2.-3.6. - seminář o komunikaci s PhDr. Ilonou Španhelovou v Zátoni - Český Krumlov - pro vybrané maminky z našeho MC

4.6. - zřízení internetového pracoviště v MC za přispění fy Attavena České Budějovice

7.6. - návštěva letiště ve Strakonicích - prohlídka letadel

24.6. - pokus o vytvoření rekordu v klouzání na klouzačce spolu s agenturou Dobrý den Pelhřimov. Vyhlášena tipovací soutěž v počtu sklouznutí.

Mateřskému centru Beruška Strakonice se podařilo vytvořit 1. český rekord v klouzání na klouzačce, který byl zapsán do databáze rekordů. Rožhavená klouzačka vydržela po dobu 2hodin 2497 sklouznutí a uvezla 2507 lidí.Zdolali jsme neuvěřitelné převýšení 4419,69m. Tím jsme všichni dohromady sjeli po zadku nejvyšší horu USA (mimo Aljašky) Mt.Vhithey 4418m,která je v pohoří Sierra Nevada ve státě California. Sklouzli jsme 7765,67m jako bychom dolétli od klouzačky až do vesničky Kbelnice.

Červenec a srpen

omezený prázdninový provoz

Září

5.9. - zahájen počítačový kurz pro maminky na mateřské dovolené od fy Attavena České Budějovice

13.9. - oslava 1. narozenin MC - dopoledne plní her, soutěží, sladkostí a překvapení pro děti. Odpoledne opékání špěkáčků na zahradě u MC.

21. 9. účast na Běhu Terryho Foxe

22.9. - Den bez aut - hry. soutěže, skotačení a závodění pro děti,malování na chodník

Říjen

1.10. - SAM - schůzka aktivních maminek a představenstva.

11.10.- přednáška gynekologa MUDr. Vávry na téma: Ženská nádorová onemocnění a jejich prevence.

18.10.- přednáška dětského lékaře MUDr. Gregory na téma : Výživa dětí jako prevence onemocnění

Listopad

8.11.- Konflikty - to nejsou jen hádky - Výměna názorů je nedílná a nevyhnutelná součást našeho života. Interaktivní beseda, která napomůže zmapovat naše vlastní postoje a způsoby jednání.Umíme je měnit, aniž bychom ztráceli své já? Rozhovor o emocích, pozicích a názorech v jednání, jak je (ne)umíme zvládat. (Hynek Tkadleček)

11.11.- Dobrodružné putování lesem: procházka pro rodiče i prarodiče s dětmi podzimním lesem. Pouštění draka.

16.11. - Výlet do Volyně : pro maminky s většími dětmi výlet vlakem, dále pak park a výborná cukrárnu. Během dne návštěva Dobročinného bazaru.
30.11. - Pletení adventních věnců

Prosinec

6.12. - Setkání s Mikulášem : Povídání,kdo to vlastně sv. Mikuláš byl a proč si ho připomínáme. Připomenutí adventních zvyků,zpívání. Děti se pozdravily s Mikulášem,andělem i čertem a každé z dětí obdrželo balíček sladkostí a dárků.

6.12.- Zdobení vánočních perníčků :pod vedením Jaroslavy Kubové.

7.12. -Vánoční přání, papír a ozdoby: zdobení balícího papíru, výroba vánoční dekorace a přání. ( Eva Tkadlečková)

10.12.- 2. Adventní koncert pod záštitou Jihočeského kraje a Ing. Pavla Pavla: Vystoupení Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice pod vedením Marcely Mikové, děti z MC Beruška , JISTÉM - skupina Václava Nováka, děti z ZŠ FLČ Strakonice.

20.12.- Vánoční setkání v MC: Vánoční zvěst formou hraného příběhu a písniček. Rozloučení se s Beruškou před Vánocemi (Eva a Hynek Tkadlečkovi)

21.12. - Zdobení triček : malování dle předlohy, šablonování, savování, tiskání, batika. Vede Eva Tkadlečková

Od 22.12 až do pondělí 1.1.2007 MC uzavřeno.

Hospodaření v roce 2006

Příjmy:

členské příspěvky 18350,--
dobrovolné příspěvky na provoz od návštěvníků 2550,--
vstupné 12466,--
příspěvek na PC kurz 11000,--
dary 70432,--
úrok 105,75,--
celkem 114903,75

Výdaje:

drobný majetek 41289,--
energie,nájem,provoz,drobné nákupy 35387,--
celkem 76676,80

Představenstvo MC do února 2006

Mgr. Pavlína Trajerová - předsedkyně sdružení
Bc. Šárka Nováčková - místopředsedkyně sdružení
Mgr. Zdenka Dideková - hospodářka
Štěpánka Halamová, DiS.
Jana Rohová

Představenstvo MC od února 2006

Bc. Šárka Nováčková - předsedkyně sdružení
Štěpánka Halamová,DiS. - místopředsedkyně sdružení
Mgr. Pavlína Trajerová -hospodářka sdružení do června 2006
Mgr. Petra Novotná - hospodářka sdružení od června 2006 (nastoupila jako náhradnice za odstupující Mgr.P.Trajerovou)
Mgr. Radka Drnková - nastoupila jako náhradnice za odstupující Mgr.Z.Didekovou
Jana Rohová

Otevírací doba

Mateřské centrum je otevřeno každý všední den od 9.00 do 11.30hod.

Dále je mateřské centrum v provozu během odpoledních a večerních kroužků a mimořádných akcí dle měsíčních programů.

Pravidelný program do září 2006

Pondělí

9.30 Hraníčko hudebně pohybové pásmo pro děti od 1,5 do 3 let (Mgr. Pavlína Trajerová)
15.30 Angličtina pro nejmenší pro děti od 3,5 do 7 let (Jana Rohová)

Úterý

9.30 Výtvarný program pro děti Jana Rohová

Středa

9.30 Zábavičky pro dětičky zábavné hry pro děti od 1,5 do 3let - (Mgr. Radka Drnková)
16.30 Orientální břišní tanec pro všechny ženy bez rodílu věku

Čtvrtek

9.30 Cvičení pro maminky s dětmi Štěpánka Halamová, dis.
15.30 Barvínek povídání a výtvarničení pro děti od 3,5 let - Eva Tkadlečková
20.00 (Ne)šikovné ruce výtvarničení pro maminky - Eva Tkadlečková

Pátek

10.00 schůzka maminek aktivně pracujících pro mc od prosince


Při mateřském centru funguje sociální poradna (Bc. Šárka Nováčková).

Pravidelný program od září 2006

Pondělí

9.30 Cvičení pro maminky s dětmi
20.00 Rehabilitační cvičení pro maminky určeno pouze pro členky MC

Úterý

9.00 Vyhrazeno pro děti maminek z počítačového kurzu od září 2006 do února 2007,pro veřejnost uzavřeno zajišťuje fy Attavena České Budějovice
17.30 Angličtina pro dospělé Jiří Roh

Středa

9.30 Zábavičky pro dětičky zábavné hry pro děti od 1,5 do 3let - s obyčejnými věcmi neobyčejným způsobem, zpívání, kreslení (Mgr. Radka Drnková) - od října
15.00 Angličtina pro nejmenší určeno pro děti od 3let

Čtvrtek

9.30 Hrátky s batolátky určeno pro miminka od 0-1,5roku
15.30 Barvínek povídání a výtvarničení pro děti od 3,5 let - Eva Tkadlečková
20.00 (Ne)šikovné ruce výtvarničení pro maminky - Eva Tkadlečková

Pátek

9.30 Výtvarný program pro děti od 2let


Při mateřském centru funguje sociální poradna (Bc. Šárka Nováčková).


Kontakty: mcberuska.strakonice@seznam.cz, www.mcberuska.wz.cz
Adresa:
Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice


Reklama
Časté otázky k fungování centra ČP servis