Rodinné Centrum Beruška Strakonice

DŮLEŽITÉ
RC Beruška - O nás - Výroční zprávy - Výroční zpráva 2007

 Neustále doplňujeme oblečení a hračky do bazárku! Přijďte levně nakoupit!

 Nestíháte děti vyzvednout ve škole nebo doprovodit na kroužek? Zajišťujeme hlídání a doprovod ZDARMA po celý školní rok.

 

 Velmi si vážíme jakékoliv podpory Berušky

 číslo účtu: 2500571570/2010

  

 

AKTUÁLNÍ AKCE

Projekt ZAMĚSTNANÍ RODIČE, SPOKOJENÉ DĚTI 1.6.2018 Přijímáme přihlášky na doprovod dětí 1. stupně ZŠ zdarma ze školy, na kroužky a do klubu Berušky (otevřen po-pá 12:00 - 18:30 hod.... více

KONTAKT

Tel.: 773 165 696
Mail: info@rcberuska.cz
FB: F Najdete nás na Facebooku
více

PODPORUJÍ NÁS

Jihočeský kraj Evropská unie STARZ Město Strakonice Rossmann Terramitica síť MC Raiffeisenbank STYRAX, a.s.

Výroční zpráva 2007

Občanské sdružení Přátel mateřského centra Beruška Strakonice

Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem.
(anglické přísloví)


Občanské sdružení Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice provozuje mateřské centrum od 1.9.2005. Jedná se o neziskové zařízení pro vzájemné setkávání a aktivní trávení volného času maminek na mateřské dovolené a jejich dětí, ale i dalších členů rodiny. Vytváří prostor pro komunikaci, výměnu zkušeností, hru dětí, vzdělávání, kulturu a svépomocné služby, čímž napomáhá maminkám vypořádávat se se zátěží a problémy, které celodenní péče o malé děti přináší, jako jsou společenská izolace, nedostatek žádoucích podnětů a pocity frustrace ze ztráty odbornosti během let mateřské dovolené. Cílem sdružení je posilovat rodinné vztahy, význam rodičovské výchovy, získávat a předávat členům a příznivcům poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, obohatit děti o nové kamarády. Mateřské centrum Beruška Strakonice je jediným zařízením tohoto druhu ve městě.

Členskou základnu tvořilo k 31.12. 2007 celkově 63 členů, z toho 9 nových členů bylo od ledna do srpna 2007 a 32 členů od září do prosince 2007. Mateřské centrum mimo to navštěvuje několik desítek rodičů s dětmi, kteří nejsou registrovanými členy - členství není podmínkou pro vstup do centra. Od 1. ledna do 31. prosince 2007 zaznamenalo centrum celkově návštěv 4105, z toho rodičů 2093, dětí 2012.

Občanské sdružení Mateřské centrum beruška Strakonice je členem Sítě mateřských center České republiky od 7.11. 2005

Při mateřském centru funguje sociální poradna (Bc. Šárka Nováčková).

Mateřské centrum uspořádalo zdarma spolu s fy Attavena o.p.s. České Budějovice počítačový kurz pro maminek na mateřské dovolené. Kurz probíhal od 3.9. do 19.11.2007.

Centrum zřídilo od 4.6.2006 internetové pracoviště přímo v mateřském centru spolu s fy Attavena o.p.s. České Budějovice. Členové občanského sdružení MC Beruška Strakonice mají internet zdarma, ostatní 20Kč/1hod. Přístup k internetu je v otvírací době.

Otvírací doba

Pondělí

8:30 - 12:30

Úterý

8:30 - 12:45

Středa

8:30 - 12:00
16:00 - 18:00

Čtvrtek

8:30 - 12:00

Pátek

8:30 - 12:00

Výsledek hospodaření

Příjmy 233 676,57
Výdaje
209 668,-
-------------------------------
Zůstatek
24 008,57

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2007 podpořili:

 • Městskému úřadu ve Strakonicích - za finanční částku, kterou věnoval na úhradu energií a odvozu domovního odpadu, dále spolufinancoval kulturní akci
 • Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické - za bezplatné poskytnutí prostor pro mateřské centrum a především za nové větší prostory.
 • Mediunii s.r.o. - za finanční dar na vybudování větších prostor centra
 • Nadaci Divoké husy - za peněžitý dar na přestavbu prostor mateřského centra
 • Společnosti Montekord s.r.o. - za finanční příspěvek na přestavbu prostor centra
 • ČPP, a.s. Vinna Insurance Group - za propagaci s finančním příspěvkem, který sloužil k přestavbě
 • Poštovní spořitelně - za přednášku s finančním příspěvkem, který sloužil k přestavbě
 • Síti mateřských center - za přednášku s finančním příspěvkem, který sloužil k přestavbě
 • fy Attavena o.p.s. - za poskytnutí počítače, přístupu na internet s internetovým pracovištěm a bezplatného kurzu pro matky na mateřské dovolené
 • Správci Milanovi Vadlejchovi - za spravování počítače
 • Zdeňkovi Vápeníkovi - za finanční příspěvek na přestavbu centra
 • Bierhanzel group a.s - slevy na materiálu při přestavbě
 • Markétě Mikešové a Jitce Vápeníkové - za nákup části nábytku
 • Profeso - Jiří Bambásek - zdarma položení koberce
 • Věře Pintrové Landsingerové - za tvorbu webových stránek zdarma
 • Dále děkujeme za další drobné finanční dary či hmotné dary : rodině Císařovím, Aleně Zíkové, Michaele Kučerové, Vladimíru Koplentovi, Olze Zíkové, Janě Tomáškové, paní Vykutilové, Liborovi Vonešovi, Věře Ešlerové, Haně Hanzlíkové, MtŠ Šumavská, MtŠ Čtyřlístek, společnost Salvete s.r.o.
 • Zvláštní poděkování za fyzickou pomoc při přestavbě je pro: manžele - Vandovi, Mikešovi, Vápeníkovi, Soukupovi, Profantovi, Čapkovi, Šejvarovi, Vdovinovi, Vladimíru Kopelentovi, Martinu Kloudovi, Iloně Kubíčkové, Pavle Studničkové, Věře Pintrové Landsingerové, Markétě Šímové, Petrovi Klečkovi
 • a také poděkování za výbornou spolupráci s mateřským centrem: Sboru Gymnázia Strakonice, skupině Jistem pod vedením Václava Nováka, Pěveckému sboru ZŠ Jezárky, Márii Hájkové a jejímu bratrovi a dětem z MC Beruška Strakonice, kteří se zúčastnili a podpořili 3. adventní koncert
 • a všem maminkám, které se aktivně podílejí na zajištění provozu a programu MC Beruška Strakonice.

Otvírací doba

Mateřské centrum je otevřeno každý všední den od 9:00 do 11:30 hod. Dále je mateřské centrum v provozu během odpoledních a večerních kroužků a mimořádných akcích dle měsíčních programů

Akce mimo pravidelný program

Leden

17.1. Výroční schůze - Volba nového představenstva na další funkční období, stav hospodaření, plán činnosti na rok 2007. Účast všech členů nutná.

25.1. Šité hračky - Výroba jednoduchých hraček jako je koník, ryba či panenka ze zbytků látek a zbytků vlny. Dále výroba obalů na knih a záložek s Evou Tkadlečkovou.

Únor

8.2. (NE)šikovné ruce (dekorace) - Výroba závěsné dekorace nebo prostírání ze škrobového (lepidlového) provázku.

14. 2. Valentýnská středa - Den ve znamení srdíček, oslava Valentýna.

16. 2. Výroba karnevalových masek - Výroba zvířátkových masek z papíru (psa, kočku, krávu, osla, žábu) ale i kouzelníka a jiných.

23. 2. Dětský karneval v MC - Den plný her, soutěží s maskami, písničky...

27. 2. Odpoledne stolních her - Další den, kdy byli zvané všechny hravé děti, rodiče i prarodiče. Nakouknutí do Berušky, kde se mnozí nechali zlákat ke hře. Odpoledne plné her bylo vhodné především pro předškolní děti.

Březen

6. 3. Opravdové pleny - Beseda s maminkou pěti dětí balených "do bavlnky" Johankou Kubaňovou jako předzvěst Týdne opravdových plen - jsou jednorázové pleny opravdu tak výhodné? Představí nám moderní látkové pleny připomínající kalhotky, bez žehlení a vyváření. K dispozici byly vzorky a rady. Pleny bylo možné na místě objednat.

13. 3. Šátky na nošení dětí - Setkání s paní Petrou Lammas z Plzně o vázání šátků, nošení dětí v nich. Šátky byla možnost zakoupit v případě zájmu na místě.

13. 3. Příběhy pro předškolní děti - Setkávání nad biblickými příběhy - vyprávěním, obrázky a s pomocí názorných pomůcek. Setkání je protkáno zpěvem, hrou a pohybovými aktivitami. Děti se učí samy pojmenovávat hodnoty života, co je v něm dobré a co zlé. Vedl Hynek Tkadleček, evangelický farář

15.3. (NE)šikovné ruce - škrobový papír - Jednoduchá a kreativní metoda zdobení papíru, hotové výrobky se používají jako balící papír, vyrábí se z něho ozdobné desky na sešity, dárkové krabice, ozdobné kazety. Vedla Eva Tkadlečková

20. 3. Masáž miminek - Ukázky a nácvik metod cvičení a masírování malých miminek, stimulace motoriky. Vedla Štěpánka Halamová

27. 3. Kojení je prima - Setkání s paní Hanou Šenderovou - poradcem Laktační ligy, povídání o správném kojení, masáže prsou, jak předcházet zánětům, co s přebytky mléka apod. Prostor byl i pro otázky.

29. 3. Zdobení velikonočních perníčků - V MC Beruška sme se učili zdobit velikonoční perníčky.

Duben

4. 4. Velikonoční besídka - Den plný her pro děti s velikonoční tématikou.

17. 4. Máma a já - Setkání se soukromou porodní asistentkou Hankou Hanzlíkovou a představení programu pro těhotné maminky Máma a já - těhotenský tělocvik a plavání, předporodní kurzy a péče v šestinedělí.

21. 4. Tajemný výlet za pokladem - Výlet dětí a miminek z MC vláčkem ke zřícenině hradu, cestou děti čekaly úkoly a hledaly poklady.

23. - 27. 4. Čarodějnický týden - Téměř na všech programech v tomto týdnu sme se mohli potkat s čarováním a kouzlením, čarodějnými pokusy a kouzelné vyrábění. Přicházet mohli v kouzelnickém či čarodějnickém převleku.

27. 4. Táborák - sešli jsme se na zahradě u MC, přinesli si s sebou něco na opékání (buřty, jabka, kukuřici). Soutěžilo se o nejhezčí čarodějnický převlek.

Květen

12.5. Den rodiny - Den plný her a soutěží na zahradě, s opékáním vuřtů.

21.5. Odpoledne s kadeřnicemi - pozvaly jsme do centra kadeřnici Markétu Mikešovou a Veroniku Čapkovou, které všem zájemcům ostříhaly, přistřihly a zastříhly vlasy za dobrovolnou částku, která byla věnována na přestavbu našeho centra.

28.5. Jaké barvy nám přisoudily hvězdy - Přednáška o barvách od stylistky Andrey Chládkové.

29.5. Líčení - Setkání s vizážistkou Štěpánkou Halamovou. Štěpánka všechny účastnice nalíčila, poradila co komu sluší a kdo má jakou pleť.

Červen

1.6. Oslava Dne dětí - Dopolední pohádka v rámci programu a odpoledne pochod a plnění úkolů na stanovištích zakončený táborákem na veřejném ohništi (začátek akce 16,00 hod. na prostranství pod Hvězdou ).

5.6. První pomoc pro děti - Víte jak postupovat při popáleninách či opaření? Víte jaká je tepová frekvence malého dítěte? Když má vaše mimi horečku, tak jak dál? To vše se probíralo při besedě s Mudr. Kollorosovou.

6. 6. Příběhy pro předškolní děti - Setkávání nad biblickými příběhy - vyprávěním, obrázky a s pomocí názorných pomůcek. Vedl Hynek Tkadleček, evangelický farář

12. 6. Dita v Berušce - Přednáška a prodejní akce „Sdružení invalidů Tábor" - výroba kojeneckého textilu, textilních hraček, kapsářů apod. (www.dita.cz)

20. - 23.6. Dobročinný bazar - charitativní akce, jejíž výtěžek byl použit na úpravu nových prostor pro MC Beruška. Nabízeli jsme starší, ale kvalitní oblečení ze Švýcarska a Německa, od zájemců jsme dostávali dobrovolný příspěvek, jehož výši jsme orientačně doporučili.

27. 6. Loučení s Beruškou - Poslední setkání na zahradě u MC před prázdninami - hry, soutěže, příběhy, písničky, táborák s opékáním.

Červenec

Přes měsíc červenec otevřeny pouze středy z důvodů přestěhování centra do vedlejších prostornějších místností.

18.7. Poštovní spořitelna - Besedu s pracovnicí Markétou Lomnickou od „Poštovní spořitelny". Na této přednášce jsme se dozvěděli o jejích produktech pro všechny věkové kategorie a příležitosti.

Srpen

Přes měsíc srpen je centrum zavřeno, do centra přicházejí dobrovolníci na pomoc se stěhováním, bouráním příčky, bílením, uklízením, zařizováním, vyzdobováním a upravováním nového centra.

30.8. Druhé narozeniny MC Beruška a otevření nových prostor - v centru jsme uspořádali oslavu a pozvali jsme kouzelníka. Po zahradě jsme rozmístili stanoviště s různými soutěžemi. Poté se přestřihla páska k novým prostorám a následovala prohlídka. Jako každé narozeniny nesměl chybět dort v podobě Berušky. I představení kouzelníka, který ukazoval triky s balónky i jeho vtipnými scénkami s klaunem, se všem líbilo a sklidilo velký úspěch. Akce byla podporována Nadací Divoké husy.

Září

Od 3.9. Počítačový kurz od Attaveny - každé pondělí do 19.11. patřilo centrum počítačovému kurzu pro maminky. V centru probíhalo i hlídání jejich dětí.

28.9. -29. 9. Předělávání kočárkárny - rekonstrukce staré kůlny na dřevěnou kočárkárnu, kam se vejdou i kočárky pro dvojčátka

Říjen

16.10. Dita v Berušce - Prodejní výstavka výrobků pro miminka a malé děti družstva invalidů DITA z Tábora.

Listopad

3.11. Drakiáda - pouštění draků pod Hvězdou i s opékáním vuřtů. Ve spolupráci se Strakonickým deníkem a domovem mládeže.

6.11. Cvičeníčko - Pro nejmenší miminečka a batolátka a vůbec pro všechny dvojčátka pod vedením fyzioterapeutky Štěpánky Halamové,DiS.

8.11. „Očkování a nové vakcíny, prevence pneumokokových infekcí" - přednášející dvouhodinové přednášky byl lékař MuDr. Dražan. Účast byla podmíněna dítětem do věku 5 let včetně (dítě nemuselo být celé dvě hod. přítomno nebo stačilo prokázat dokladem, že dítěti je do 5 let věku včetně a nemuselo být fyzicky přítomno).

13.11. Burza - v centru proběhla burza dětského oblečení, kam mohli lidé přinést věci a ukázat je ostatním a vydražit je dle vlastního uvážení. Poplatek za prodej byl 30,-Kč.

14.11. Poštovní spořitelna - přednáška o spoření, úvěrech a výhodách jak pro děti tak pro dospělé. Přednášet a zodpovídat na otázky přišla Dana Čajanová - manažerka.

21.11. Sebeobrana, pod vedením pana Drnky, naučíte se zde základní obranu proti násilníkům a násilí. Jedná se o krátký, ale praktický kurz.

Prosinec

3.12. Mikulášská - Do našeho centra přišel Mikuláš, který přinesl hodným dětem malou nadílku a hodný anděl, který rád slyšel od dětiček nějakou hezkou básničku.

4.12. Dvojčátka - Malování sněhuláků. K dispozici byly předlohy i barvičky.

11.12. Zdobení perníčků - Prográmek především pro maminky, které chtěly vyzkoušet zdobení perníčků v Berušce

16.12. Vánoční koncert - ve vánočně nazdobeném kostele u Berušky, zpívaly sbory (Pěvecký sbor Gymnázium Strakonice pod vedením Marcely Míkové a Pěvecký sbor ZŠ Jezárky), dětičky z MC Beruška a promítali jsme fotky z dění v Berušce. Vše bylo krásně vánočně laděné v nazdobeném kostele.

Pravidelný program od ledna 2007

Pondělí

9:30 Cvičení pro maminky s dětmi od 1,5 roku

Úterý

9:30 Setkání těhotných a maminek s kojenci a batolátky
17:00 Příběhy pro předškolní děti - 1x za 14 dnů

Středa

9:30 Zábavičky pro dětičky od 1,5 roku

Čtvrtek

9:30 Hrátky s batolátky - pro chodící děti
15:30 Barvínek - výtvarka pro děti od 3 let

Pátek

9:30 Výtvarný a hravý program pro děti od 2 let

Pravidelný program od září 2007

Pondělí

8:30 Vyhrazeno pro PC kurz ATTAVENA

Úterý

8:45 Cvičení pro těhotné
9:45 Hajánci - pro děti 0až12 měs.do12:30
15:00 Klub dvojčátek - každé první úterý v měsíci do 16:30

Středa

9:30 Pohádkové středy - pro děti nad 2 roky
16:00 Barvínek - výtvarka pro děti od 3,5let
17:00 Biblické příběhy pro předškolní děti a pískání na zobcové flétny do
18:00, půl hodiny příběhy a zbylé půl hodiny flétna

Čtvrtek

9:30 Hrátky s batolátky - pro děti 12-24 měs.

Pátek

9:30 Výtvarný a hravý program pro děti od 2 let

Pravidelný program od prosince 2007

Pondělí

9:30 Hajánci - pro děti do 1 roku

Úterý

9:30 Hudebně pohybové hrátky - tančení a cvičení pro děti od 2 let (1.týden hudební a 2. týden pohybový)
10:30 - 11:30 Cvičení pro těhotné
15:00 Klub dvojčátek - každé první úterý v měsíci vyhrazeno POUZE pro dvojčata a vícečata (do 16:30)

Středa

9:30 Pohádkové středy - pro děti od 2 let
16:00 Barvínek- výtvarka pro děti od 3,5 let
17:00 Biblické příběhy pro předškolní děti a pískání na zobcové flétny

Čtvrtek

9:30 Hrátky s batolátky - pro děti od 1 roku
16:00 Tanyny - tancování pro děti a rodiče

Pátek

9:30 Výtvarný program pro děti od 12 let

Hospodaření v roce 2007

Příjmy:

Členské příspěvky 32 400,-

Dobrovolné příspěvky na provoz 13 482,50

Dotace, dary 182 944,-

Příjmy za služby 4 500,-

Úroky 350,07

Celkem 233 676,57

Výdaje:

Výdaje za materiál, zboží 51 478,-

Mzdy 93 395,-

Daň ze mzdy 2 940,-

Provozní režie 61 855,-

Celkem 209 668,-

Představenstvo MC v lednu 2007

Předsedkyně sdružení : Bc. Šárka Nováčková
Místopředsedkyně sdružení : Štěpánka Halamová, DiS.
Hospodářka : Mgr. Petra Novotná
Členka představenstva: Mgr.Radka Drnková
Členka představenstva: Jana Rohová

Představenstvo MC od února 2007

Předsedkyně sdružení : Mgr. Jitka Vápníková
Místopředsedkyně sdružení : Mgr. Petra Novotná
Hospodářka : Petra Klečková
Členka představenstva: Mgr. Barbora Šejvarová
Členka představenstva: Markéta Vdovinová


Od 16.4. má centrum přes pracovní úřad Strakonice zaměstnance (místo zřízené jako společensky účelné pracovní místo) - koordinátorku Moniku Zíkovou, DiS. . Pracovní místo je zřízeno na dobu určitou a to na rok.

Kontakty

Mgr. Jitka Vápeníková 603 436 326, a.ati@seznam.cz
Monika Zíková, DiS. 777 943 259, monikaas.z@seznam.cz

www.mcberuska.wz.cz
mcberuska.strakonice@seznam.cz

Adresa: Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice

IČO: 270 06 107 DIČ : CZ 270 06 107
číslo účtu : 198276407/0300


Reklama
Časté otázky k fungování centra ČP servis